SEH-info voor mensen met ME #pwME

Dit document bevat informatie die is samengesteld uit input van patiënten en documenten van deskundigen om patiënten en zorgverleners te helpen bij de communicatie met medische professionals. Gedetailleerde medische informatie vindt u in de Myalgische encefalomyelitis: internationale consensusprimer voor artsen (2012).

Infoblad spoedeisende hulp 

Anesthesie-informatie voor ME-patiënten

Opmerking: Vanwege immuundisfunctie kunnen ME-patiënten tijdens ziekte mogelijk geen koorts vertonen. Medische professionals die afhankelijk zijn van koorts om ziekten zoals COVID-19 te diagnosticeren, moeten zich bewust zijn van dit probleem. Zie meer info over een gebrek aan koorts in onze COVID-blog HIER

Hier zijn een paar vragen die u zou kunnen stellen aan een ziekenhuis of dokterspraktijk om een mogelijk verblijf op een psychiatrische afdeling te voorkomen (oorspronkelijk gebruikt door prof. Steven Lubet in een brief aan Hennepin Healthcare):

  • Heeft [naam instelling] schriftelijke richtlijnen, procedures of protocollen met betrekking tot het doorverwijzen van patiënten voor onvrijwillige psychiatrische opname? Zo ja, geef me dan alstublieft een kopie of verwijs me naar een website waar ze toegankelijk zijn.
  • Zijn er in de afgelopen vijf jaar artsen of andere professionals van [naam instelling] die hebben deelgenomen aan CME-cursussen of bijscholingscursussen met betrekking tot ME? Als dat het geval is, wordt u vriendelijk verzocht mij alle materialen voor een dergelijke CME of training te verstrekken, of mij door te verwijzen naar een website waar informatie beschikbaar is.
    Opmerking: CME = permanente medische opleiding
  • Zijn er artsen of andere professionals in het personeel van [naam instelling] die gespecialiseerd zijn in ME? Zo ja, geef me dan alstublieft hun namen en contactgegevens.
nl_NLNederlands
Powered by TranslatePress